Nhóm máu ABO

Con người ta có bốn nhóm máu chính A, B, AB và O, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa hiểu thấu đáo tại sao, xuất xứ từ đâu lại có 4 nhóm máu đó. Người Trung Hoa từ xưa đã biết chứng minh sự liên hệ về huyết thống bằng cách trích máu […]


Read more
Giải Phẫu Mổ Tim và Lồng Ngực

Trong truyện ngắn “Khoảng Cách” , Khoảng Cách tôi viết về một ngày làm việc của một bác sĩ giải phẫu tim và lồng ngực qua một ca mổ lồng ngực cho một nạn nhân bị đạn bắn. Mời xem phim và đọc truyện để biết giải phẫu lồng ngực tiến hành như thế nào. […]


Read more