Tin Tức Y Khoa

BS. Hồ Ngoc Minh Đàn ông là phái yếu: Một nghiên cứu đăng trên báo y học Proceedings of National Academy of Sciences, cho biết chích ngừa cảm cúm không có hiệu quả trong cánh đàn ông. Điều này giải thích tại sao đàn ông dễ bị bệnh cảm cúm lặc vặt hơn đàn bà. […]


Read more