Giải Phẫu Mổ Tim và Lồng Ngực

heartsurgeon.co.in

Trong truyện ngắn “Khoảng Cách” ,

Khoảng Cách


tôi viết về một ngày làm việc của một bác sĩ giải phẫu tim và lồng ngực qua một ca mổ lồng ngực cho một nạn nhân bị đạn bắn. Mời xem phim và đọc truyện để biết giải phẫu lồng ngực tiến hành như thế nào.
Comments

comments